Uvodní stránka

Mám ráda, když je zahrada nespoutaná, divoká a v souladu s přírodou.

Má cesta

Zahradám a rostlinám se věnuji už více než 15 let. Začínala jsem jednoduchými údržbami a pak jsem pokračovala rekvalifikací v oboru Zahradnické práce a ročním kurzem zaměřeným na výcvik permakulturních designerů. Ve své praxi se věnuji jak realizacím, tak i úpravám a návrhům zahrad a záhonů.

Dnes mě ale nejvíce těší práce na trvalkových záhonech. Jsou dynamické, kvetou po téměř celý rok a jsou nízkoúdržbové. Z jejich nepřeberného množství si navíc vybere úplně každý.

„Každá zahrada je jedinečná”

A tak věřím, že by měla odrážet svého majitele, jeho potřeby a přání. Do každé zahrady se snažím zakomponovat trvalkové záhony i užitkové rostliny s důrazem na jejich vhodný výběr vzhledem k lokalitě a vašim preferencím.

Ctím pravidla permakultury

Permakultura je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně usilující o trvalou udržitelnost nebo ještě lépe o regeneraci přírodních zdrojů.

Dlouhodobá udržitelnost

Rostliny do trvalkových záhonů vybírám tak, aby měl záhon autoregulační schopnosti a aby fungoval i bez větších zásahů jeho majitele. Takhle vytvořený záhon vydrží na zahradě mnoho let.

Nízká udržba

Na údržbě mnou vytvořených trvalkových záhonů a zahrad nestrávíte více času, než bude nutné. Radost vám navíc budou dělat po celý rok.

Užitkovost zahrady

Věřím, že jde spojit okrasné s užitečným. Záhony a zahrady se snažím vytvářet tak, aby nebyly jenom hezké na pohled, ale abyste jejich část mohli i ochutnat.

Zahrady bez chemie

V mé práci dávám prostor přírodním materiálům, vyhýbám se herbicidům a zahrady vytvářím tak, aby byly v souladu s přírodou.

Dávám přednost pěstitelům rostlin, kterým záleží na přírodě. Spolupracuji se zahradníky s citlivým přístupem k realizaci zahrad.

Vytvářím zahrady, které lákají vyjít ven.

Nesázím živé ploty z tújí, nepokládám textilii pod mulč a vyhýbám se chemii. jsem přesvědčena, že to jde jinak.

Mé krédo

České zahrady by měly více kvést

Svou práci směřuji k posunu ve vnímání českých zahrad a k vyzdvižení jejich potenciálu.

Proto jsem pro vás připravila online kurz Trvalkové záhony a jejich realizace, ve kterém vás naučím, jak si svépomocí vytvořit vlastní kvetoucí záhon nebo kvetoucí zahradu.